Båtsamverkan med Coboats

Coboats Båtsamverkan

Svenska Sjö och Coboats i en gemensam satsning på Båtsamverkan och Båtklubbssamverkan!

OBS! –> Vi gör även en stor satsning på BÅTKLUBBSSAMVERKAN – läs mer HÄR

Under 2017 har båtmotorstölderna i Sverige ökat kraftigt och om trenden fortsätter kommer det under året ha stulits långt över 2 500 båtmotorer samt över 100 båtar och annan marinrelaterad utrustning (Brå). Bättre skalskydd, DNA-märkning och Båtsamverkan ska bryta trenden.

Coboats är en svenskutvecklad kommunikationsplattform skräddarsydd för Båtsamverkan och fullmatad med smarta och användarvänliga funktioner. I plattformen kan båtklubbar, marinor och kommunala hamnar enkelt skapa slutna grupper utan insyn och kommunicera krypterat utan behov av e-postadresser eller telefonnummer. Gruppmedlemmarna kan sorteras på namn eller båtplats och det tar endast någon minut att bjuda in samtliga båtägare i hamnen. Andra funktioner är gemensam kalender (rondering, torr- och sjösättning, städdag etc.), egenskapade checklistor, akutmeddelanden (brand, man över bord och brott pågår) och nyheter från Sjöfartsverket, Sjöräddningen, Larmtjänst och Svenska Sjö.

Plattformen är framtagen i samråd med båtklubbar, polis, försäkringsbolag och kommuner.

Coboats är gratis att ladda ned och använda samt reklamfri

Alla båtägare, båtklubbar och kommersiella hamnar, oavsett försäkringsbolag, är välkomna att använda Coboats som  finansieras av försäkringsbolaget Svenska Sjö – läs mer på www.coboats.se/svenskasjo

Kort men viktig fakta:

Medlemsuppgifter:
Endast gruppmedlemmar kan se information om andra gruppmedlemmar. För- och efternamn är obligatoriskt (e-postadress visas inte) och det är valfritt att lägga in profilbild, båtplats och huruvida man vill visa sitt telefonnummer eller inte. Inga användaruppgifter lämnas ut till tredje part!

All kommunikation sker i slutna grupper:
Det är bara gruppmedlemmar som kan se kommunikationen inom gruppen, med andra ord ingen insyn från tredje part.

Information från extern part:
Endast polisen, kommunen och försäkringsbolaget Svenska Sjö har rätten att göra allmänna push-utskick som främjar det skade- och brottsförebyggande arbetet. De nämnda aktörerna ser endast antalet Coboatsanvändare de skickar ett meddelande till.  De har med andra ord inte möjlighet att se användaruppgifter så som namn, e-postadress, telefonummer och båtplats. Läs mer om detta under rubriken ”Informationsutskick från lokala samhällsaktörer” under fliken Funktioner.

Dokumentation om Coboats

– Coboats flygblad (1 sida)

– Coboats informationsblad (2 sidor)

– Coboats funktioner

– Båtklubbssamverkan

– Coboats presentation i PowerPoint-format och PDF-format
(OBS! lösenordsskyddad. Om du inte har koden ring oss på +46 8 – 409 400 20)

Det tar endast 5 minuter att lägga upp en grupp för hamnen och sedan bjuda in alla båtägare! Se instruktionsfilmerna nedan.

Share Button