Krisapp - båtsamverkan

Enligt statistik från Svenska Stöldskyddsföreningen har antalet stulna båtmotorer senaste åren uppgått till ca 2500 om året och sett över en längre tid har de ökat stadigt. Det vanligaste är att motorerna stjäls när båtarna ligger i hamn. Var tredje utombordare som säljs idag är en ersättningsmotor för en stulen motor. Statistiken visar även att antalet båtrelaterade stölder (navigationsutrustning, bränsle, gastuber m.m.) uppgick till över 7000 stycken per år.

CoApps Communication AB har utvecklat kommunikationsplattformen CoBoats som är unik i sitt slag. Applikationen innehåller alla de funktioner som organisationer bakom båtsamverkan efterfrågar och använder dagligen. Det finns ingen annan motsvarande produkt på marknaden, varken i Sverige eller utomlands.

Samverka med båtägare

Bjud in alla båtägarna i hamnen på 5 minuter

Krypterat

All kommunikation i plattformen är krypterad

Meddela akut

Akutmeddelanden för snabb infospridning

Rubrik

Efterlysningar från Larmtjänst med bild

Nyheter

Ta del av aktuell information från Sjöräddningen och Kustbevakningen

Kommunicera

Skicka meddelande till en, flera eller alla utan att behöva utan att behöva telefonnummer eller e-pos

Notiser

Skicka meddelande och fåt notis på sms eller E-post.

Dela dokument

Dela enkelt med dig av PDF, bilder, videos m.m.

Delad kalender

Gemensam kalender – ljudnotis för inlägg

Checklistor

Skräddarsydda checklistor

Effektivt komplement för att minska brottsligheten

Utvecklingen har väckt ett behov hos båtklubbar och båtägare att hantera säkerhetsfrågor. Många båthamnar har senaste åren gjort stora investeringar i nya grindar, lås, larm, belysning, kameraövervakning etc. Enskilda båtägare har satsat på DNA- och stöldmärkning, startspärrar, lås och kättingar. Alla dessa brottsförebyggande åtgärder är bra men tyvärr blir de kriminella allt duktigare på att hitta metoder för att kringgå dessa säkerhetsåtgärder. Många båtklubbar, båtföreningar och marinor har därför även satsat på båtsamverkan som ett effektivt komplement för att minska brottsligheten. I de hamnar där det finns mänsklig närvaro i form av nyfikna och engagerade båtägare som samverkar sker det färre brott än i andra hamnar. Metoden, som är billig och lätt att implementera, bidrar även till en bättre hamngemenskap.

Partners

security_awards_årets_tekniklösning_cocrisis
samhällssäkerhet_årets_entreprenör
techarenan_framtidsbolag_coapps