Båtsamverkan med CoBoats

CoBoats är skräddarsydd för båtklubbar, hamnföreningar, bryggföreningar och samfälligheter.

Båtsamverkan CoBoats

God kommunikation är grunden till effektiv och levande samverkan

I CoBoats kan användarna enkelt , säkert och krypterat samarbeta och kommunicera med varandra utan att behöva varken e-postadresser eller telefonnummer samt få viktig information från polis och försäkringsbolag. All användarkommunikation sker i slutna grupper där det alltid finns minst en administratör som är ansvarig för medlemmarna i gruppen. 

Båtsamverkan med CoBoats

CoBoats är skräddarsydd för båtklubbar, hamnföreningar, bryggföreningar och samfälligheter.  

God kommunikation är grunden till effektiv och levande samverkan. I CoBoats kan användarna enkelt , säkert och krypterat samarbeta och kommunicera med varandra utan att behöva varken e-postadresser eller telefonnummer samt få viktig information från polis och försäkringsbolag. All användarkommunikation sker i slutna grupper där det alltid finns minst en administratör som är ansvarig för medlemmarna i gruppen.

Alla med på 5 minuter

Skapa en grupp för hamnen, importera e-postadresserna till medlemmarna och "Bjud in".

Tydlig gruppstruktur

Skapa en grupp för hamnen, importera e-postadresserna till medlemmarna och "Bjud in".

Namn + Båtplats

Sortera gruppmedlemmarna efter namn eller båtplats. ​

Meddelanden / Chatt

Kommunicera krypterat och bifoga filer och bilder till en, flera eller alla utan att behöva mottagarnas mobilnummer eller e-post. Skicka även som SMS. Notiskopior via e-post.​

Checklistor

Skräddarsy egna checklistor

Båtsamverkan CoBoats

Larm

Larma snabbt alla i hamnen vid Olyckor, Brott, Brand & Sjukdom.​

Hög säkerhet

Säker A-ratad SSL-anslutning

Dela dokument

Dela enkelt PDF-dokument, bilder, videos

Gemensam kalender

Sjösättning, upptagning, årsmöten och föreningsmöten. Dela enkelt med ljudnotis

Nyheter

Nyheter och viktig information från Sjöräddningen och Kustbevakningen​

CoBoats är gratis oavsett antalet användare, grupper och meddelanden

God kommunikation är grunden till effektiv och levande samverkan. I CoBoats kan användarna enkelt , säkert och krypterat samarbeta och kommunicera med varandra utan att behöva varken e-postadresser eller telefonnummer samt få viktig information från polis och försäkringsbolag. All användarkommunikation sker i slutna grupper där det alltid finns minst en administratör som är ansvarig för medlemmarna i gruppen.

Röster om oss

I Coboats kommunicerar du enkelt med enskilda båtgrannar eller med hela bryggor. Syftet är att samverka för ökad säkerhet i stadens fritidsbåtshamnar och på uppläggningsplatser
Västerås Stad
Och ju fler som ansluter sig till appen desto bättre. Via den kan man kontakta alla på bryggan och berätta om till exempel någons kapell är öppet
Magnus Swärd
Båtklubben Wega, Västerås
Med CoBoats går det snabbt att komma i kontakt med varandra och så kan även polisen lägga ut information om brott på en gång
Lotta Petersson
Kommunpolis, kalmar

Partners

Missa inte viktig information​

I CoBoats kan behöriga kommunikatörer (Polisen, kommuner, försäkringsbolag och andra behöriga organisationer) kommunicera ut information till alla användare av CoBoats. Dessa aktörer kan genom speciellt framtagna funktioner effektivt kommunicera till användare i ett utvalt geografiskt område. Polisen och försäkringsbolag kan informera om efterlysningar, varningar, upplysningar och olyckor. Kommuner kan informera om översvämningar, snöproblem, elavbrott etc. 

samhällssäkerhet_årets_entreprenör
security_awards_årets_tekniklösning_cocrisis
techarenan_framtidsbolag_coapps