Archive image

Uppdaterad och bättre app för att förebygga stölder

Coyards är skräddarsytt för grannsamverkan. Den är fullmatad med tekniska funktioner som bidrar till ökad trygghet, minskad brottslighet och ett säkrare samhälle. Tekniken bakom Coyards möjliggör för enskilda grannar,... Read More