Archive image

Kraftig ökning av båtstölder i Kalmar

Däremot stals inte en enda båtmotor. Enligt Lotta Petersson kan det tyda på att många båtägare vidtagit förebyggande åtgärder. Polisen informerade styrelserepresentanter från båtklubbarna i kommunen om just förebyggan... Read More