Appen som kan hjälpa småbåtsfolket

“Att ingen tänkt på det förut”

Ja, den funderingen dyker onekligen upp när man ser vad den nya Coboatsappen kan göra. Den är helt och hållet inriktad på småbåtsägare och innehåller det mesta av vad som kan önskas av en aktiv aktiv båtägare som är med i sin hamnklubb och värnar om sjömansskap i allmänhet och  sin hamn i synnerhet. Framförallt när gäller trygghet och äkerhet i hamnarna.

Läs mer:  Roderbladet_nr3_2015

Share Button