Båtsamverkan med CoBoats

God kommunikation är grunden till effektiv och levande samverkan. I CoBoats kan användarna enkelt , säkert och krypterat samarbeta och kommunicera med varandra utan att behöva varken e-postadresser eller telefonnummer samt få viktig information från kommun och polis. All användarkommunikation sker i slutna grupper där det alltid finns minst en administratör som är ansvarig för medlemmarna i gruppen. 

I CoBoats kan endast behöriga kommunikatörer (Polisen, kommuner och andra behöriga organisationer) kommunicera ut information till allmänheten. Dessa aktörer kan genom speciellt framtagna funktioner effektivt kommunicera till allmänheten i ett utvalt geografiskt område. Polisen kan informera om efterlysningar, varningar, upplysningar och olyckor. Kommuner kan informera om översvämningar, snöproblem, elavbrott etc. 

CoBoats går att använda på alla enheter med internet. Dvs. smartphones, läsplattor, PC eller Mac.  

Polisen och Båtsamverkan

”Med bra samarbete och samverkan kan många båtrelaterade stölder förebyggas. Det har visat sig effektivt att bilda nätverk mellan olika intresseorganisationer. Båtsamverkan innebär att du inte bara ser efter din båt utan även grannens båt. Det ökar förutsättningarna för att minska brottsligheten och skapar samtidigt gemenskap.”

Läs mer på Polisen hemsida: https://polisen.se/utsatt-for-brott/skydda-dig-mot-brott/stold-och-inbrott/batstold/