Båtsamverkan och kommunikation med Coboats

Coboats är gratis att ladda ned och använda samt reklamfri

Alla båtägare, båtklubbar och kommersiella hamnar, oavsett försäkringsbolag, är välkomna att använda Coboats som finansieras av försäkringsbolaget Svenska Sjö – läs mer på www.coboats.se/svenskasjo

Plattformen är framtagen i samråd med båtklubbar, polis, försäkringsbolag och kommuner.

 • Bjud alla båtägarna i hamnen på 5 minuter
 • Gruppvyn kan sorteras på namn/båtplats
 • Kommunicera utan teln och @-adresser
 • Skicka meddelande till en, några eller alla
 • Akutmeddelanden för snabb infospridning
 • Krypterad kommunikation i plattformen
 • Skicka meddelande som SMS/@-post
 • Dela enkelt PDF, bilder, videos m.m.
 • Gemensam kalender – ljudnotis för inlägg
 • Skräddarsydda checklistor Nyheter – Sjöräddning/Kustbevakningen
 • Efterlysningar från Larmtjänst med bild

OBS! –> Läs om vår satsning på BÅTKLUBBSKOMMUNIKATION

Medlemsuppgifter:

Endast gruppmedlemmar kan se information om andra gruppmedlemmar. För- och efternamn är obligatoriskt (e-postadress visas inte) och det är valfritt att lägga in profilbild, båtplats och huruvida man vill visa sitt telefonnummer eller inte. Inga användaruppgifter lämnas ut till tredje part!

All kommunikation sker i slutna grupper:

Det är bara gruppmedlemmar som kan se kommunikationen inom gruppen, med andra ord ingen insyn från tredje part.

Information från extern part:

Endast polisen, kommunen och försäkringsbolaget Svenska Sjö har rätten att göra allmänna push-utskick som främjar det skade- och brottsförebyggande arbetet. De nämnda aktörerna ser endast antalet Coboatsanvändare de skickar ett meddelande till.  De har med andra ord inte möjlighet att se användaruppgifter så som namn, e-postadress, telefonummer och båtplats. Läs mer om detta under rubriken “Informationsutskick från lokala samhällsaktörer” under fliken Om Coboats.

Dokumentation om Coboats

HÄR hittar du broschyrer, infoblad, mallar och presentationer

Kom igång på 5 minuter med en grupp för alla båtägare i hamnen

Klicka HÄR för att komma till “Hjälp”

Share Button