Om Coboats

Enligt statistik från Svenska Stöldskyddsföreningen har antalet stulna båtmotorer senaste åren uppgått till ca 2500 om året och sett över en längre tid har de ökat stadigt. Det vanligaste är att motorerna stjäls när båtarna ligger i hamn. Var tredje utombordare som säljs idag är en ersättningsmotor för en stulen motor. Statistiken visar även att antalet båtrelaterade stölder (navigationsutrustning, bränsle, gastuber m.m.) uppgick till över 7000 stycken per år.

Utvecklingen har väckt ett behov hos båtklubbar och båtägare att hantera säkerhetsfrågor. Många båthamnar har senaste åren gjort stora investeringar i nya grindar, lås, larm, belysning, kameraövervakning etc. Enskilda båtägare har satsat på DNA- och stöldmärkning, startspärrar, lås och kättingar. Alla dessa brottsförebyggande åtgärder är bra men tyvärr blir de kriminella allt duktigare på att hitta metoder för att kringgå dessa säkerhetsåtgärder. Många båtklubbar, båtföreningar och marinor har därför även satsat på båtsamverkan som ett effektivt komplement för att minska brottsligheten. I de hamnar där det finns mänsklig närvaro i form av nyfikna och engagerade båtägare som samverkar sker det färre brott än i andra hamnar. Metoden, som är billig och lätt att implementera, bidrar även till en bättre hamngemenskap.

Coapps Communication AB har därför utvecklat kommunikationsplattformen Coboats som är unik i sitt slag. Applikationen innehåller alla de funktioner som organisationer bakom båtsamverkan efterfrågar och använder dagligen. Det finns ingen annan motsvarande produkt på marknaden, varken i Sverige eller utomlands.

 • Bjud alla båtägarna i hamnen på 5 minuter
 • Gruppvyn kan sorteras på namn/båtplats
 • Kommunicera utan teln och @-adresser
 • Skicka meddelande till en, några eller alla
 • Akutmeddelanden för snabb infospridning
 • Krypterad kommunikation i plattformen
 • Skicka meddelande som SMS/@-post
 • Dela enkelt PDF, bilder, videos m.m.
 • Gemensam kalender – ljudnotis för inlägg
 • Skräddarsydda checklistor
 • Nyheter – Sjöräddning/Kustbevakningen
 • Efterlysningar från Larmtjänst med bild

Funktioner

Huvudmeny

 A och O i all typ av samverkan är att alla ska kunna vara med och kommunicera, ta del av information och kunna påkalla hjälp när det behövs. Det ska inte spela någon roll vilken hårdvara man använder, vilket operativsystem man använder eller om man är mer eller mindre bra på att använda tekniken. Coboats plattform är byggd i HTML5 vilket gör att gränssnittet alltid är detsamma oavsett hårdvara eller operativsystem. Det går således att använda Coboats på alla enheter som har tillgång till Internet, vare sig det är en PC, Mac, läsplatta, smartphone etc.

Coboats har ett användarvänligt och tydligt gränssnitt för att undvika missförstånd och komplicerade manövrar. Systemet är enkelt uppbyggt, framåt och bakåt är det enda man behöver ha koll på!

Huvudmenyn innehåller funktionerna:

 • Grupper
 • Meddelanden
 • PolisRSS / Larmtjänst
 • Händelser /Rapporter
 • Erbjudanden
 • Kalender
 • Checklista
 • Akutmeddelanden

Grupper

Ledningen för en marina, båthamn, båtklubb eller båtförening kan enkelt skapa olika grupper för olika typer av kommunikation. Det kan till exempel vara en grupp för ledningen, en för alla båtägare i hamnen, en för västra bryggan och en för östra bryggan. Gruppmedlemmarna kan skicka ett meddelande till alla i gruppen, ett fåtal medlemmar eller till en enda gruppmedlem. På så sätt kan kommunikationen skräddarsys till en specifik båtägare eller båtplats alternativt hela båtbryggan eller båtklubben.

Coboats gör det även möjligt att snabbt hitta kontaktuppgifter till medlemmarna i en grupp man tillhör. Medlemmarna kan sorteras på båtplats alternativt namn.

Rekommenderat är även att någon tar initiativet och skapar en grupp där minst en person från varje hamnledning i ett större område ingår. På så sätt kan viktig information om misstänkta händelser och iakttagelser samt rapporter om begångna brott snabbt spridas mellan hamnledningarna för att förebygga brott i andra hamnar.

Som skapare och administratör av en grupp så kan man bjuda in och ta bort medlemmar, döpa gruppen till valfritt namn, styra hur kommunikationen ska ske samt gör inlägg i den för gruppen specifika kalendern. Man kan även bjuda in fler administratörer till gruppen eller lämna över administrationsansvaret till någon annan.

Som medlem i en grupp kan man kommunicera med hela gruppen eller enskilda medlemmar. Man kan även ta del av gruppens gemensamma kalender. En gruppmedlem kan när som helst gå ur en grupp. En användare kan även ”tipsa” om personer till administratören som användaren tycker borde vara med i gruppen.

För att skydda användarna av Coboats är alla grupper i plattformen slutna. Med andra ord kan ingen se vilken/vilka grupper en användare är med i om de inte själva är med i samma grupp.

Det finns situationer när en gruppadministratör vill göra en grupp tillfälligt sökbar. Personer som då söker på gruppnamnet kommer att kunna skicka en förfrågan till gruppadministratören om att få gå med i gruppen. Ansökan beviljas först efter att gruppadministratören godkänt ansökan.

Om en användare vill kunna bli kontaktad via telefon kan användaren själv välja vilka grupper som ska ha rätten att få se användarens telefonnummer.


Akut

OBS! Trots att förfarandet att påkalla hjälp i Coboats går väldigt snabbt ska man alltid vid nödfall först kontakta SOS Alarm via 112.

En väl fungerande båtsamverkan, som bevisligen förebygger brott, kan med modern teknik även öka tryggheten i samhället genom att sammanlänka personer. Vid pågående brott, när man är rädd, sjuk eller när brand uppstår kan det ta lång tid innan polis, ambulans eller brandkår kommer till undsättning. Då kan snabb hjälp från personer i närheten vara avgörande.

Funktionen ”Akut” gör att användaren, genom ett par knapptryckningar, snabbt och enkelt kan påkalla hjälp från en förbestämd grupp personer. I systemet går det att se vilka som har läst meddelandet eller inte.

Mottagaren av ett akutmeddelande får information om vem meddelandet kommer från, vad det gäller samt en position på en karta. Meddelandet går fram även om applikationen är avstängd, så länge man är inloggad i systemet.


Meddelanden

Hjälp andra båtägare genom att informera om inbrott i båt, misstänkt händelse, skada på grund av väder och vind, skadegörelse, lös förtöjning, borttappad fender etc. Med Coboats går det att kommunicera med eller flera båtägare utan att behöva krångla med telefonnummer eller e-postadresser.

Konceptet “Båtsamverkan” handlar om att personer med anknytning till en båthamn hjälper varandra genom att hålla uppsikt över båtarna i hamnen, vara allmänt uppmärksamma samt rapportera/ informera om allt som är onormalt eller verkar konstigt. Det är därför viktigt att kommunikationen fungerar på ett smidigt sätt.

Tekniken bakom Coboats möjliggör snabb och enkel kommunikation genom push-meddelanden.

Det innebär att avsändaren varken behöver mottagarens telefonnummer eller e-postadress vilket är viktigt då dessa ibland byts ut.

Då valet av mottagare beror på budskap, händelse och plats kan man i meddelandefunktion enkelt välja mottagare. Det kan vara en specifik person, flera personer eller en hel grupp. Samtliga mottagare av ett meddelande kan se eventuella svar och själv svara på meddelandet. Det går även att få en kopia på all korrespondens automatiskt till angiven e-postadress.

I Coboats meddelandefunktion går det även att bifoga bilder/filmer (BMP, JPEG, PNG, TIFF, GIF, AVI, MOV, MP4, QuickTime) samt dokument (PDF, Word, Excel, Powerpoint, Pages och Numbers)

(Grannkompaniet AB har ingen möjlighet att påverka eller ta del av den frivilliga text eller de fotografier som skickas inom grupperna. Man får inte skriva kränkande information eller peka ut en viss person. Beskriv händelsen i allmänna termer och kontakta i förekommande fall polisen om eventuell identitet eller signalement.)


Händelser / Rapporter

Hur står det till i och omkring hamnen?

När en användare informerar om en händelse till en grupp kan denne även välja att rapportera till ”Händelser / Rapporter”. Användaren lägger då till platsen för händelsen samt väljer en fördefinierad rubrik. Rubrikerna är exempelvis ”Inbrott i båt”, ”Misstänkt händelse”, ”Stulen motor” och ”För åtgärd”. Valet av plats och rubrik ger Coboats databas uppgifter som ligger till grund för funktionen ”Händelser / Rapporter”.

Alla grupper som skapas i Coboats är knutna till en geografisk position. Platsen paras sedan ihop med andra rapporter inom 5 kilometer från gruppens geografiska position, även de som kommer från grupper man inte är med i eller har någon vetskap om. Uppgifterna presenteras genom en justerbar cirkel kring gruppens geografiska punkt. Cirkelns radie går att justera från 0,5 till 5 kilometer. Färgen skiftar från grönt till gult till rött beroende på hur mycket aktivitet det har varit i området under en viss tidsperiod.

Den tydliga grafiken i kartan ger användaren direkt besked om hur står till i området.

Om man är med i flera grupper kan man enkelt byta till respektive grupps karta.
För att skydda alla användares integritet lagras endast informationen om de fördefinierade rubrikerna samt område. Med andra ord visas inte avsändarens namn eller exakt plats för händelsen.


RSS-nyheter från Polisen

Nyhetsfunktionen ger Coboats användare tillgång till de senaste RSS-nyheterna från polisen på länsnivå.

Eftersom alla grupper som skapas i Coboats är knutna till en unik geografisk position vet systemet vilka nyheter som ska presenteras för en användare. Om en användare är med i flera grupper och därmed är knuten till flera geografiska punkter så kan användaren enkelt sortera nyheterna efter valt område eller välja att se alla nyheter i ett enda flöde.

RSS är en förkortning av Real Simple Syndication.

 


Information om stulna objekt från Stöldtipset / Larmtjänst AB

I Coboats nya funktion Larmtjänst kan man söka efter efterlysta objekt, både nationellt och i det län man har en grupp.

Informationen uppdateras kontinuerligt från Larmtjänst AB.

Larmtjänst är en branschgemensam organisation för de svenska sakförsäkringsbolagen med syftet att bekämpa försäkringsrelaterad brottslighet och återfinna stulen försäkrad egendom. Larmtjänst bedriver en kontaktskapande verksamhet och utgör försäkringsbolagens kontaktorgan mot myndigheter och andra branschorgan, både nationellt som internationellt. Godsåterfinnande är en viktig del av verksamheten och Larmtjänst arbetar med att söka, identifiera och återfinna misstänkte stöldgods. Källa: Wikipedia

För att lämna tips till Larmtjänst vänligen ring 020- 325 325.

 


Kalender

Coboats kalenderfunktion gör det möjligt att snabbt och enkelt lägga in aktiviteter som kan delas med personer i en eller flera slutna grupper.

Varje grupp i Coboats har en egen kalender och alla gruppmedlemmar kan lättöverskådligt se de olika kalenderhändelserna. Gruppadministratören bestämmer om alla i gruppen ska kunna göra kalenderinlägg eller endast administratören.

För en båtklubbsledning, ansvarig för en marina, vakt- och ronderingsansvarig är kalenderfunktionen särskilt värdefull. Alla hålltider så som städdagar, iläggningar, upptagningar, vaktschema eller klubbmöten når snabbt och smidigt ut till rätt personer.

Det finns två vyer i kalendern; klassisk almanacka samt kommande händelser som visar alla kommande händelser i listformat.

 


Checklista

Alla har vi varit med om att det är mycket att tänka på när man ska ut på havet, när man kommer tillbaka till hamnen efter 2 veckors semester, när båten plockas fram efter vinterförvaringen och när den sedan ska fixas iordning inför nästa vinter.

För att inte glömma något så ges användaren möjlighet att från en lista med förslag göra en egen skräddarsydd ”Checklista” alternativt skapa egna åtgärdspunkter som sparas i listan. Listorna kan redigeras, sparas och tas bort.

Exempel på åtgärder; stänga av vattnet, stänga av gasen, koppla på landström så att batterierna laddas, stänga ventiler, tömma toaletten, stänga av huvudströmmen, inventera proviantförrådet etc.

När alla punkter på listan är åtgärdade och är det bara att nollställa listan och ge sig iväg med gott samvete!


Informationsutskick från lokala samhällsaktörer

Polis, räddningstjänst och kommun har tillgång till en speciell funktion i Coboats som ger dem möjlighet att, på regional nivå, informera om viktig samhällsnyttig information.

Det kan exempelvis vara varningar och information om olyckor, översvämningar, elavbrott, brottrelaterade händelser eller vädja om hjälp från allmänheten att hitta försvunna personer, objekt etc.

Den specialanpassade funktionen visar inte för avsändaren vem som är mottagare av meddelandet, endast hur många Coboatsanvändare som nås i ett avgränsat geografiskt område.

Mottagarna av ett informationsutskick får ett pushmeddelande direkt i telefonen. Meddelandet går även att läsa under funktionen Meddelanden. Det går inte att svara på dessa meddelanden.


Share Button