Polisrapporter

I ett unikt samarbete med sjöpolisen presenterar CoBoats polisrapporter med
heatmaps och statistik gällande båt- och båtmotorstölder i Sverige

Aktuell kartor visar geografiska områden på begångna båtrelaterade stölder.

Målet är att i brottsförebyggande syfte uppmärksamma båtklubbar och båtägare på
stölddrabbade områden och riskområden för eventuella fortsatta stölder.


Till polisrapport kvartal 2, 2022