Polisrapporter

I ett unikt samarbete med sjöpolisens underrättelseenhet skickar CoBoats regelbundet ut polisrapporter med uppdaterade heatmaps och statistik gällande båt- och båtmotorstölder i Sverige.

BÅTRELATERADE STÖLDER VECKA 35-52 2021

Aktuell kartor visar geografiska områden på begångna båtrelaterade stölder.

Målet är att i brottsförebyggande syfte uppmärksamma båtklubbar och båtägare på stölddrabbade områden och riskområden för eventuella fortsatta stölder.

De områden/regioner i landet som har pågående serier eller tillsammans med annan information visar på risker för fortsatta systematiska stölder anges med röd rubrikfärg alt röd ring– Dessa områden kräver en mer skärpt uppmärksamhet och att tillsyn och stöldskydd mm ses över.