Polisrapporter

I ett unikt samarbete med sjöpolisens underrättelseenhet skickar CoBoats regelbundet ut polisrapporter med uppdaterade heatmaps och statistik gällande båt- och båtmotorstölder i Sverige.

SENASTE POLISRAPPORTEN – VECKA 1-15 2021

Årets tydliga nedgång i frekvens är sannolikt en effekt av Covid-19:
Återigen ses samma lägre frekvens totalt sett med alla brott med internationell relation som under månaderna mars och april under år 2020. Mycket av den lägre frekvensen av brott har troligen att göra med de inhemska och utländska reserestriktioner som är satta. Kontrollverksamheten som nu också mer och mer utökas, i samverkan mellan Polis-Tull och Kustbevakning och genom verksamheterna inom båtklubbar och båtsamverkan kommer förhoppningsvis ha en bra påverkan under säsongen. Vi får hoppas på det.

Brottsligheten med inverkan av internationella brottsnätverk är fortfarande påtaglig i landet och inget av de större kända nätverken synes ännu ha upphört med sin brottslig verksamhet. Vi kan troligen förvänta oss en uppgång i frekvens av båtrelaterade stölder framöver, ju närmare sjösättningstiderna vi kommer.