Båtklubbar berättar

Stäkets Motorbåtssällskap, SMS, Järfälla

Coboats hjälper oss att snabbt nå ut med information till medlemmarna, antingen det handlar om ett enskilt ärende som rör en särskild båt eller medlem, eller om det är något som alla behöver veta.

Vi använder Coboats för allt från att berätta om vad som händer på nästa arbetskväll och vem som är ansvarig, till större viktiga aktiviteter som sjö- och torrsättning, och allt däremellan. I förekommande fall även som ”varningsfunktion” om vi hör talas om att det förekommit olyckor, stölder och tillgrepp. Självklart även om enskild medlems båt behöver särskild tillsyn.

Tjänsten är enkel och smidig att hantera, lätt att förstå och komma igång med. En stor fördel är att gränssnittet (utseende och funktion) är lika, oavsett vilken digital plattform (dator, surfplatta, mobil) man använder.

Något som också uppfattas mycket positivt av medlemmarna är att Coboats är ett slutet system, som endast ger tillgänglighet för klubbens medlemmar. Alltså ingen risk för ”obehöriga” att ta sig in och ta del av klubbens angelägenheter.

Jag upplever att det har gått förhållandevis fort att få en stor del av medlemmarna att gå in i systemet. Betydligt snabbare än när vi har försökt introducera e-post för löpande klubbkommunikation. Vi har också en Facebooksida, men även där är intresset betydligt svalare, jämfört med Coboats.

Att det även finns möjligheter i systemet att samverka med exempelvis polis och andra båtklubbar i närområdet är ytterligare bonus.

Jag kan varmt rekommendera Coboats till andra båtklubbar!

Johan Hård, ordförande Stäkets Motorbåtssällskap, SMS, Järfälla


Norrabackebryggan Verkö, Blekinge

På Verkö i Karlskrona kommun har vi startat upp Coboats. Fick mycket bra anslutning, 80%. Resten kan vara ”Det händer aldrig mig” eller ”Min lilla båt” motsvarande men fler ramlar in. Systemet är lätthanterligt och enkelt att administrera. Dessutom mycket bra support. Har också bidragit till en annan gemenskap på bryggan. Kan verkligen rekommenderas.

Lars Erik Blomqvist, Administratör Norrabackebryggan Verkö, Blekinge
Share Button