Svenska Båtunionen i samarbete med Coboats

Pressmeddelande_SBU_Coboats

Svenska Båtunionen i samarbete med Coboats, Grannkompaniet AB.

Färsk statistik från Polisen visar att antalet anmälda båtmotorstölder mellan 1 januari och 9 april 2016 ökade med 91 motorer till 359 st från 268 st 2015. Utvecklingen har lett till att Svenska Båtunionen nu centralt gör en kraftansträngning gällande det brotts- och skadeförebyggande arbetet och under kommande båtsäsong kommer en rad aktiviteter att presenteras. En av dessa är sjösättningen av SBU/Coboats, ett samarbete med Grannkompaniet AB. Svenska Båtunionen, som har fått en egen version av Coboats, kommer att kunna skicka ut viktiga händelser, nyheter m.m. till sina medlemmar.

– Vi vill hjälpa våra medlemsklubbar med det stöld- och skadeförebyggande arbetet och där tror jag att Coboats kan få en viktig roll. Jag ser Coboats som ett modernt hjälpmedel för båtklubbskommunikation. Nu kan medlemmarna själva snabbt och enkelt kommunicera med varandra vilket kan vara avgörande för att förhindra brott och skador i tid, säger Peter Karlsson, Verksamhetschef på Svenska Båtunionen.

– Det finns ett stort behov av nya tekniska lösningar för att effektivisera båtklubbskommunikation och båtsamverkan. Svenska Båtunionen har sedan start varit med och utvecklat vår plattform och blir en viktig partner till oss då de är Sveriges största båtorganisation, säger Alexis Nicou, VD, Grannkompaniet AB.

Coboats är Sveriges enda skräddarsydda plattform för båtsamverkan och båtklubbskommunikation och är framtaget i samråd med SBU, båtägare, båtklubbsledningar, försäkringsbolag, polisen med flera.

 • Kommunicera internt i olika grupper utan e-postadresser och telefonnummer, tex styrelsen, västra- och östra bryggan, piren etc.
 • Sortera gruppmedlemmarna efter namn eller båtplats
 • Hamnledningen kan redigera båtägarnas tilldelade båtplatser direkt i systemet
 • Användarna kan skicka ett meddelande till en, flera eller alla gruppmedlemmar
 • Få rapporter och rapportera om en misstänkt händelse, stöld, inbrott, skadegörelse, naturskada etc.
 • Enkelt för alla båtägare att kontakta varandra i Coboats eller per telefon
 • Stulna och efterlysta objekt uppdateras i realtid från Larmtjänst AB
 • Polisen och kustbevakningen kan skicka varningar och göra efterlysningar i realtid
 • Akutmeddelanden (Brott pågår, Brand, Man över bord, Sjuk)
 • Smarta kalenderfunktioner
 • Funktion för egenskapade checklistor
 • Fungerar på PC/Mac, appar till Android och iOS

Läs hur man som ansvarig klubbledning kommer igång med Coboats, SBU:s erbjudande och mycket annat på www.coboats.se/sbu.

SBU är landets största båt organisation med 170 000 medlemmar organiserade i 27 regionalförbund bestående av ca 900 båtklubbar. Dessutom ingår de rikstäckande klubbarna Kungliga Motorbåtsklubben och Navigationssällskapet.

Coboats är en svenskutvecklad plattform fullmatad med smarta och användarvänliga funktioner för kommunikation inom en marina, båthamn, båtklubb eller båtförening. Coboats bidrar till effektivare samverkan, ökad trygghet och minskad brottslighet.

För mer information:

Alexis Nicou, VD, Grannkompaniet AB, Tel: 08 409 400 20, info@grannkompaniet.se, www.coboats.se

Peter Karlsson, Verksamhetschef Svenska Båtunionen, Tel: 08 54585961, peter@batunionen.com

Båtsamverkan Båtunionen Coboats

 

Share Button