SVT Blekinge – Stor ökning av båtmotorstölder i Blekinge – Coboats ska ändra trenden

Förra året infördes också en applikation till mobilen, vars syfte är att minska båtstölderna då den ska göra det enklare för båtägare att ha en bra kommunikation med varandra.

– Appen är ett slutet forum där de som är anslutna från en båtklubb har kontakt med varandra. Det kan vara att man meddelar alla om en misstänkt händelse, att man sett en bil åka snabbt från hamnen en tidig morgon, eller att man vill varna andra om att man haft påhälsning under natten, säger Alexis Nicou, grundare av företaget Coboats.

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/blekinge/stor-okning-av-batmotorstolder-1

Share Button