Vänerklubbar satsar digitalt med Coboats – mot båtstölder

VÄNERN: Ger båtklubbar möjlighet att kommunicera lättare

Flera båtklubbar och båtförbund startar nu ett samarbete med den digitala kommunikationsplattformen Coboats. Syftet är att underlätta samverkan mellan båtklubbarna för att förhindra stölder och skadegörelse.
2013 inleddes projektet Båtsamverkan där bland andra båtförbunden kring Vänern ingick i lokalavdelningar, Båtsamverkan i Väst för Västra Götalandsregionen. Projektet ledde till att stölder av båtar och båtmotorer minskade i både Västra Götaland och Värmland. Nu inleder föreningarna Svenska Sjö, Svenska Båtunionen, Östra Vänerns båtförbund, Värmlands båtförbund samt Vänern väst/Dalslands kanals båtförbund ett samarbete med plattformen Coboats för att ytterligare förstärka samverkansprojekten. Enligt ett pressmeddelande från Coboats och de aktuella båtklubbarna har båtmotorstölderna i Sverige ökat kraftigt under 2017.

Tanken med den nya plattformen är att det ska bli enklare för föreningar och båtägare att meddela sig med varandra om och när brott inträffar. Coboat är tekniskt praktiskt ett dataprogram där användarna kan skapa slutna grupper och kommunicera krypterat. Om en hamn drabbas av stöld eller skadegörelse ska övriga användare av kommunikationssystemet snabbt kunna få rapporter för att kunna öka bevakning eller på annat sätt arbeta förebyggande. Vänerförbunden, vilket innefattar alla båtklubbar i Vänern, välkomnar det nya samarbetet.

– Jag har sett en ökning av stölder i våra båtklubbar och önskat få till stånd en båtsamverkan i Vänern och gärna över hela landet, säger Christer Bofeldt, samordnare Coboats för Vänerförbunden, i ett pressmeddelande.

Sofie Borg 054-19 90 00 sofie.borg@nwt.se

Båtsamverkan app vänern coboats

Share Button